You are currently viewing Електронната търговия – разход или инвестиция?

Електронната търговия – разход или инвестиция?

За по-големите компании електронната търговия е обективно предизвикателство.  за по-големите предприятия. При тях съществуват процедури за управление на запасите, практики за дистрибуция, както и ERP или CRM системи.

Не могат да се отрекат ползите от електронната търговия, които се отразяват на нарастване на сделките с близо 25%. Бъдещето принадлежи на онлайн магазините и до 2040 близо 95% от покупките ще се осъществяват по този начин.

Това поражда множество въпроси, като дали отварянето на онлайн магазин представлява непряк оперативен разход или инвестиция, а отговорът натежава в полза на второто. Нека разгледаме накратко защо:

  • Различните приложения за електронна търговия са вид актив, подобно на сграда или физически магазин, като разликата е, че всичко е автоматизирано и е отворено за клиенти непрекъснато.
  • Електронните магазини носят приходи по съвсем нов и различен начин. Клиентите също са съвсем различни от тези, с които сте работили досега. Отварянето на онлайн магазин е същото като да отворите физически магазин, но пък е инвестиция, която води до нови пазарни възможности. 
  • От счетоводна гледна точка приложенията за електронна търговия са интелектуална собственост, а софтуеърът е авторски продукт. Ако бизнес процесът по създаването се извърши както трябва, то Вие ще притежавате опитът на потребителите, кодовете, базата данни, онлайн ноу-хау, потребителски данни съдържанието и възможност за анализ на всяка стъпка, предприета през системата за електронна търговия. Това носи ползи и се отразява положително върху други процеси или бизнеси.
  • Приложенията за електронна търговия имат положителен ефект и върху продажбите във физическите магазини, тъй като помага на клиентите лесно да разглеждат стоки, които могат да закупят и от физическите Ви обекти.
  • Електронните магазини водят до по-добри резултати при работата на маркетинговия екип и улеснява създаването на промоционални материали и кампании.

Най-важното е, че приложенията за онлайн търговия помагат за повече  продажби, респективно повече приходи.