Общи условия

Актуални към 01-12-2021

Собственост на сайта

Сайтът www.vesdigital.eu е собственост на ВЕС България ЕООД, ЕИК BG130485237 и е насочен към предоставяне на стоки и услуги на малки и средни частни компании, държавни и общински агенции и организации с нестопанска цел.

Официално работно време на офиса:

от 09:30 до 17:30 часа
от понеделник до петък.

Направените запитвания, заявки или рекламации се обработват в рамките на официалното работно време.

Адрес за кореспонденция с ВЕС България ЕООД

София 1421, бул. Черни връх № 33, етаж 2, офис 6
Телефон за контакт в работно време: 0899166301.
Електронен адрес за контакт: vesdigital@vesdigital.eu

Банкова сметка в лева:

Райфайзенбанк България ЕАД
BG60RZBB91551061003519

Сайтът www.vesdigital.eu се разглеждана без регистрация и без обвързващо задължение за изпълнение от страна на VESDIGITAL тийм, част от екипа на ВЕС България.

VESDIGITAL тийм може да откаже обработване на запитванията Ви без да се мотивира, но ще Ви уведомим в разумен срок на предоставения от Вас електронен адрес.

VESDIGITAL тийм си запазва правото да променя и/или обновява всяка част от информацията на www.vesdigital.eu без предварително уведомяване. Промените и/или обновяванията не засягат подписани договори, обвързващи оферти или ценови предложени във валиден срок.

Дигиталните изображенията, показани в сайта www.vesdigital.eu, са само илюстративни.

Описания, технически характеристики, спецификации, сертификати, декларации, снимки, скици, видео и аудио съдържание и маркетингова информация, които се съдържат в сайта www.vesdigital.eu или в други съпътстващи документи не са обвързващи за начина на приложение.

Посочените в сайта www.vesdigital.eu цени са актуални към датата на запитването, те са крайни, за един брой, в лева, с включен данък добавена стойност (20%).

Посочените в сайта www.vesdigital.eu цени не включват:

Цените на посочените услуги и стоки се определят индивидуални за всеки клиент и са неразделна част обвързващото ценово предложение и договора.

VESDIGITAL тийм ще обработи запитването Ви в разумен бизнес срок в зависимост от конкретното натоварване (но не повече от 7 работни дни) и ще изпрати необвързващо индикативно ценово предложение за изпълнение на посочения от Вас електронен адрес. При потвърждение на цената и условията Вашето запитване ще се трансформира в договор.VESDIGITAL тийм ще изготви двустранен договор.

След извършване на банково плащане въз основа на издадената данъчна или проформа фактура (моля в платежния документ да посочите номера и дата на издаване на данъчната и/или проформа фактура и номер на договор), договорът Ви започва да се изпълнява.Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на заверка на сметката на ВЕС България. При потвърждение от Ваша страна, че плащането ще бъде направено в рамките на един работен ден, ние ще Ви издадем данъчна фактура.

Връщане на стока

Вие можете да върнете стока на ВЕС България или да се възползвате от правото за замяна в рамките на 14 дни от датата на получаване на покупката. Достатъчно е да ни информирате на имейл адрес vesdigital@vesdigital.eu, че ще упражните правото си на отказ. ВЕС България ще приеме продукта, който е в оригиналната си търговска опаковка, с незаредени консумативи, без следи от видима употреба (в първоначален търговски вид) и без инсталиран или активиран софтуер. Ние ще възстановим изцяло заплатената сума по фактурата със същото платежно средство в рамките на три работни дни след получаване на стоката в офиса на ВЕС България. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на ВЕС България.

Правото на връщане или замяна на стоките трябва да бъде изключено, в случаите, когато стоките са произведени и доставени в съответствие със специфични персонални изисквания на клиента.

Гаранция

Продуктите на сайта www.vesdigital.eu, са с търговска гаранция за бизнес клиенти от 1 /една/ година от датата на предаване на стоката, освен ако не е указано друго.

Когато стоката е дефектна, клиентът може да избере: връщане на стойността на стоката или доставка на нова стока в разумен срок - до 1 месец.

Информация за алтернативното решаване на спорове /АРС/:

Авторски права

В случаите, когато се предоставят графични файлове за изпълнение на поръчката, отговорност за спазването на авторските права носи изпращащата страна.

VESDIGITAL тийм приема, че изпращащата страна е собственик на авторските права на марката във всички модели, проекти и образци или че има право от притежателя на правата да използва марката за целите на настоящата поръчка.

VESDIGITAL тийм съхранява проекти, мостри и графични файлове в рамките на една година от датата на приключване на договора, след което те се унищожават.